Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

Ja katolik. Teologia dla zwykłego zjadacza chleba. Katolik w globalnym świecie. Niebezpieczne wyzwania ideologii

Zapraszamy do kupna książki ks. Ryszarda Gronia, która została wydana w grudniu 2021 r. Jest dostępna na amazom.com; Barnes&Nobles, albo do autora zostawić wiadomość, ks. Ryszard Gron