Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

Kazania niedzielne - Październik 2012

konferencja katechetyczna bt nowej ewangelizacji - 26 października 2013

Pobierz Pobierz


29 Niedziela Zwykła - 21 października 2012

Pobierz Pobierz