Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

Kazania niedzielne - Marzec 2016

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 27 marca 2016

Pobierz Pobierz


5 niedziela wlk postu - 13 marca 2016

Pobierz Pobierz