Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

Kazania niedzielne - Luty 2013

2 Niedziela Wielkiego Postu - 24 lutego 2013

Pobierz Pobierz


I Niedz. Wlk Postu - 17 lutego 2013

Pobierz Pobierz


Sroda Popelcowa 2013 - 13 lutego 2013

Pobierz Pobierz