Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

Wniebowstąpienie Pańskie

5 czerwca 2011

Czytania dzisiejszej Uroczystości podkreślają fakt wniebowstąpienia Chrystusa i Jego zasiadanie po prawicy Boga na wyżynach niebieskich. Jest to Jego triumfalny powrót do nieba skąd przyszedł, by z woli Ojca królować „ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym”. Jego „ustanowił również głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem”. Jezusowi została tym samym dana władza w niebie i na ziemi. Apostołowie mogą teraz iść i nauczać wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Trójcy Świętej. Mają przy tym świadomość nieustannej obecności Jezusa w Jego Duchu: „Oto Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Czytania nie podkreślają sposobu wniebowstąpienia Chrystusa, co teologia tłumaczy jako metafizyczne (inne bytowo) przejście Jezusa (z ziemskiego bytowania) i powrót do rzeczywistości Bożej, z której przyszedł. Jego powrót do rzeczywistości Bożej (czyli nieba) jest jednak ubogacony o naturę ludzką Jezusa. W ten sposób, w Jezusie, Bóg wywyższył naturę ludzką ukazując jej horyzont i przeznaczenie nieba.