Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

Uroczystość Trójcy Świętej

31 maja 2015

Pwt 4,32-34.39-40; Rz 8,14-17; Mt 28,16-20
„Szczęśliwy naród wybrany przez Pana”. Refren dzisiejszego psalmu pokazuje jak szczęśliwi są ci, którzy mają dostęp do Boga z racji Jego wybrania. Tak szczęśliwy był naród żydowski, tak szczęśliwy jest dziś Kościół na całym świecie, będąc wybranym przez Boga. Szczęście to wynika z uczestnictwa w Bożym planie i życiu. Już Mojżesz w pierwszym czytaniu każe zastanowić się swoim ziomkom i dziękować im za dar Bożej obecności i opieki w ich historii i życiu. Czy widział jakiś naród, by Bóg był tak blisko ich problemów, by ich prowadził i im towarzyszył, by był częścią ich życia i dziedzictwa historyczno-kulturowego? Kościół, odnowiony krwią Chrystusa naród Boga, jest tym skuteczniej przez Niego prowadzony, ponieważ teraz ma dar Ducha Świętego, który zamienia każdego z nas w przyjaciela i dziecko Boże, coś co nigdy nie zdarzyło się wcześniej w historii. Jezus Chrystus wraz ze swym Ojcem jest tym, który uprzystępnił nam ten dar Ducha, który czyni nas przybranymi dziećmi Bożymi. W ten sposób każdy z nas ma udział w życiu samego Boga, który w istocie jest wspólnotą miłości w Duchu Świętym. Uroczystość Trójcy Świętej pokazuje tę wspólnotową naturę Boga w Duchu miłości, który udziela się światu, czyniąc każdego szczęśliwym, ponieważ teraz w Duchu Świętym ma on udział w życiu samego Boga.