Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

Uroczystość Trójcy Świętej

3 czerwca 2012

Pwt 4,32-34.39-40; Rz 8,14,17; Mt 28,16-20
Zesłanie Ducha Świętego dopełnia rysowanie pełnego chrześcijańskiego obrazu Boga, jako wspólnoty Trójcy Osób Boskich. Zapoczątkowała go w Starym Testamencie wizja Boga, jako Stworzyciela, więc Ojca wszelkiego stworzenia, który w człowieku uczynił sobie partnera w przemianie świata. Po doświadczeniu grzechu przygotował On swój plan zbawczy, objawiony i realizowany w wyborze i historii narodu wybranego. To właśnie tym Boskim wybraniem chlubi się w dzisiejszym pierwszym czytaniu Mojżesz przed swoim narodem. Historia ta znalazła swój punkt kulminacyjny w wydarzeniu Syna Bożego i Jego męce oraz śmierci krzyżowej, która w zmartwychwstaniu znalazła potwierdzenie skuteczności tego zbawienia sięgającego fundamentu bytu ludzkiego, a mianowicie jego serca. Działanie zbawcze Syna Bożego zostało dopełnione zesłaniem trzeciej Osoby Ducha Świętego, który jest Bożym działaczem w Kościele i w człowieku wspierającym wszelkie dobre czyny i natchnienia w celu budowy coraz to lepszego świata. Duch ten jest w rzeczywistości odbiciem miłosnej relacji Boskiej Ojca i Syna Bożego, udzielając się teraz człowiekowi odkupionemu. Albowiem, jak uczy św. Paweł: „Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi”, co się dokonało w Chrystusie i realizuje w Duchu.