Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

Uroczystosć Świętej Rodziny

29 grudnia 2019

Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23
W dzisiejszej modlitwie na początku Mszy św. Kościół stawia Świętą Rodzinę, jaką stanowi Maryja, Józej i ich Syn Jezus, za wzór życia, uczący wzajemnej miłości, zachęcający do naśladowania ich cnót, i w ten sposób pokazujący drogę do wiecznej radości w domu Boga Ojca. Już Stary Testament w księdze Syracha wyraża ogólną prawdę i szacunek całej kultury żydowskiej dla mądrości i doświadczenia starszych ludzi, szczególnie wtedy, kiedy są nimi nasi rodzice. Ich starszy wiek i słabość fizyczno-psychiczna powinna być zastąpiona troską synowską, wyrozumiałością i miłosierdziem. Trzeba mocno przypominać tę prawdę współczesnemu młodemu pokoleniu naszej cywilizacji, która kierowana względami ekonomicznymi bardziej myśli o marginalizowaniu starszego pokolenia, a nawet jego systemowemu likwidowaniu. Trzeba tak okazywać miłość rodzicom, jak i oni sami okazywali ją swoim dzieciom, choć i są tego wyjątki (dziś niestety coraz częstsze, z racji marginalizowania wychowania religijnego, które wychowywało do szacunku dla ludzi starszych i rodziców). W dzisiejszej ewangelii mamy przykład takiej opieki rodzicielskiej Józefa i Maryi względem Jezusa, którego ratują przed licznymi niebezpieczeństwami. Pamiętajmy, że najskuteczniejszym sposobem ochrony dzieci jest wychowanie przy Bogu, który potrafi kierować najlepiej losami ludzi. Tak też ukierunkowali Jezusa jego rodzice przygotowują go do spełnienia jego misji życiowej.