Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

Uroczystość Świętej Rodziny

28 grudnia 2014

Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Łk 2,22-40
Jak każdego roku w okresie Bożego Narodzenia obchodzimy uroczystość poświęconą świętej rodzinie Jezusa. W uroczystości tej Kościół chce pokazać nam wzór i model każdej rodziny ludzkiej, w której spełnia się marzenie i sens ludzkiej egzystencji wspólnej drogi życia dwojga młodych zakochanych w sobie ludzi. Jest to zarazem podstawowa komórka społeczna wydająca nowe pokolenia ludzkie, gdzie kształtuje się ich osobowość, człowieczeństwo i rozpoznanie ich życiowego powołania. Nie ulega bowiem wątpliwości, że dobrostan duchowo-cielesny aktualnych i przyszłych pokoleń zależy od stanu zdrowych rodzin, na wzór świętej rodziny, gdzie są maksymalne warunki na kształtowanie społeczno-indywidualnych postaw etyczno-moralno-religijnych, które najlepiej przygotowują ludzi na realizację ich misji i planów życiowych. Przykład Jezusa jest tu dobrym świadectwem. Pierwsze czytanie mówi o szacunku, jakim młode pokolenia winny darzyć swoich starszych rodziców, kierując się miłością i wdzięczną cierpliwością, bo to oni ich wychowali i pomogli im być tym, kim dziś są młodzi, tym bardziej, że mimo ich sędziwego wieku wciąż mogą wnosić do społeczeństwa mądrość życiowa, jakiej nabrali w ciągu swego długiego życia. Ponadto kruchość ich starszego już wieku uzmysławia każdemu człowiekowi zależność wszelkiego życia od, i ostateczne jego spełnienie w: Bogu, żródle i celu wszelkiego istnienia. Dokładnie tak, jak pokazują to dziś w Ewangelii sędziwi: Symeon i prorokini Anna. Ich doświadczenie życia i zupełne poddanie się woli Bożej, pozwoliły im rozpoznać w małym Jezusie przyszłego zbawcę, by z Nim potem związać swą wieczną przyszłość.