Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

Uroczystość Chrystusa Króla

24 listopada 2013

2 Sam 5,1-3; Kol 1,12-20; Łk 23,35-43
W Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, w Jego odkupieńczej męce i zmartwychwstaniu, wszelkie istnienie zyskuje nowy wymiar stworzenia ukochanego i odkupionego przez Boga. Oto treść dzisiejszej uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata. Mówi o nim św. Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu polecając nieustanne dziękczynienie Bogu Ojcu, który w Chrystusie „uzdolnił nas do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On bowiem uwolnił nas spod władzy ciemności, czyli grzechu, i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy upodobanie, odpuszczenie grzechów” Chrystus jest tym samym pierwowzorem wszelkiego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone i odnowione. On jest centrum i punktem odniesienia wszelkiego istnienia i działania. On jest też Głową Ciała, czyli Kościoła, Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby zainaugurować swoim zmartwychwstaniem nowe stworzenie, bowiem „wprowadził pokój przez Krew Jego Krzyża”.