Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

Święto Objawienia Pańskiego

2 stycznia 2011

Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

Refren Psalmu wyraża przesłanie dzisiejszej uroczystości: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi. Narodzenie Chrystusa sprawiło, że stał się On dostępny dla każdego człowieka, by każdy w Nim mógł poznać i uwielbić Boga dostępując zbawienia. Każdy w Chrystusie ma więc dostęp do Boga. Św. Paweł przekonuje, że ma to miejsce w Kościele Chrystusowym przez głoszenie Ewangelii: Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, ale teraz została ona objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom, tzn. że poganie już są współdziedzicami, współczłonkami i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Wizyta trzech mędrców przybyłych ze Wschodu, by oddać pokłon nowonarodzonemu dziecięciu Bożemu, jest wyrażeniem prawdy, że mądrość ludzka przede wszystkim u stóp żłóbka winna szukać prawdziwej madrości życia, bo w Nim jest źródło naszego zbawienia.