Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

1 kwietnia 2018

Dz 10,34.37-43; Kol 3,1-4; J 20,1-9
Pierwszy dzień po szabacie, czyli niedziela, staje się dniem zmartwychwstania Chrystusa po wydarzeniach Jego okrutnej męki i śmierci, które miały miejsce w (Wielki) Piątek. Jezus, jak sam zapowiedział, zmartwychwstał trzeciego dnia, tzn. w nocy z soboty na niedzielę. Nikt nie był świadkiem tego wydarzenia, ale wszelkie poszlaki na nie wskazują: pusty grób; dezorientacja uczniów całkiem nieprzygotowanych na ten fakt, mimo iż sam Mistrz zapowiadał im nie raz, że zmartwychwstanie; zaskoczenie pierwszych świadków pustego grobu, Marii Magdaleny oraz dwóch uczniów Piotra i Jana, którzy byli najbliższymi przyjaciółmi Jezusa, a jednak Mu nie wierzyli. Ten ostatni, mimo iż relacjonuje całe to wydarzenie po kilkudziesięciu latach, wciąż jest pełen zdumienia tajemnicą zmartwychwstania Jezusa, która dopiero teraz staje się dla niego początkiem rozumienia całej Jego działalności mesjańskiej. Dlatego napisał swoją Ewangelię, aby podzielić się tym faktem z innymi i w jego świetle przedstawić całą działalność swego Mistrza. Fakt zmartwychwstania Jezusa zmienił więc perspektywę patrzenia na życie i śmierć Apostołów motywując całą ich późniejszą działalność. To już są inni ludzie gotowi teraz pójsć nawet na smierć z powodu tej prawdy. Szok zmartwychwstania ich Mistrza oraz moc z góry po Zesłaniu Ducha Świętego pozwoli im iść bez bojaźni wszędzie, gdzie musi być głoszona Ewangelia. Św. Piotr tłumaczy dziś Żydom w Cezarei Boży plan zrealizowany na Jezusie, na jego śmierci i zmartwychwstaniu, którego on teraz jest świadkiem. Idzie do nich z tym przesłaniem, mimo iż jeszcze niedawno bał się o swoje życie, będąc wraz z innymi zamknięty po śmierci Jezusa w wieczerniku. Poszedł wraz z innymi apostołami, bo wiedział że w świetle zmartwychwstania życie ziemskie przybiera nowy sens życia w Bogu. Warto je ofiarować za prawdę, za którą umarł Jezus, ich Mistrz. Warto rezygnować z własnych przywiązań ciała, z grzesznych nawyków i postępowania, dla których umarł Jezus, bo w ten sposób jest się bliżej Boga. Św. Paweł naucza dziś: „Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi”.