Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

24 kwietnia 2011

Niedziela, 24 marca 2011 r.
Dz 10,34.37-43; Kol 3,1-4; J 20,1-9

Wydarzenie zmartwychwstania Chrystusa, odkryte przez niewiasty, a potem przez apostołów: Piotra i Jana, „pierwszego dnia po szabacie”, jest światłem rozświetlającym całą dotychczasową działalność Jezusa. Z perspektywy tego zmartwychwstania nabierają dopiero znaczenia całe Jego nauczanie i działalność. Za prawdziwością tego wydarzenia przemawia świadectwo apostołów, którzy z Jezusem przebywali trzy lata, byli świadkami jego ostatnich ziemskich dni, wreszcie Jego działalność po zmartwychwstaniu. O tym wspomina dziś w pierwszym czytaniu św. Piotr. Apostołowie dostali wtedy również misję głoszenia zmartwychwstania Chrystusa całemu światu, tak by w imię Jezusa każdy mógł otrzymać odpuszczenie grzechów. To też czyni do dziś Kościół. W praktyce oznacza to, by żyć duchem Chrystusa, zgodnie z pouczeniem św. Pawła: „Jeśliście razem z Chrystusem (we chrzcie) powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego co na ziemi”.