Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

Niedziela Świętej Rodziny

26 grudnia 2010

Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23

Los ludzi starszych w Izraelu, szczególnie starszych rodziców, musiał być ciężki, skoro autor księgi Syracha nawołuje do szanowania ich i opiekę nad nimi. Nic dziwnego, straciwszy zdolność do pracy i będąc w osłabionej kondycji fizyczno-psychicznej byli oni zdani na swoje dzieci. Nie było wówczas żadnych emerytur czy domów starców, które by zabezpieczały ich starość. W tej perspektywie równie ważne wydawało się zadanie wychowania przez rodziców swojego potomstwa, by w przyszłości mogło się ono nimi zaopiekować. Św. Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu daje praktyczne wskazówki jak wzajemnie się szanować w imię miłości Boga w Jezusie Chrystusie: Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem. Troska Józefa i Maryi o małego Jezusa, którzy zastępują samego Boga, może być wzorem dla każdego rodzica prawidłowego wychowania ich potomstwa.