Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

24 marca 2013

Łk 19,28-40; Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Łk 22,14-23.56
Niedziela Palmowa wprowadza nas bezpośrednio w atmosferę świąt paschalnych, jakie się dokonają w tym tygodniu. Najpierw czytana jest Ewangelia o triumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy; nie w tym znaczeniu, by Jezus uważał się za triumfatora, ale tak go witały tłumy, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy na świętowanie swej ostatniej ziemskiej Paschy. Z drugiej strony, Jezus istotnie okaże się triumfatorem, kiedy już w tym tygodniu zawiśnie na drzewie krzyża przynosząc światu wybawienie od wiecznego potępienia. Czytania wprowadzają nas w atmosferę tych wydarzeń, nie dając żadnych złudzeń co do formy celebracji tych świąt. On, Jezus będzie ich autorem i Ofiarą Paschalną, która przyniesie i zapoczątkuje nowy rozdział historii ludzkości, pojednanie z Bogiem. Pokora Syna Bożego i poddanie się woli Ojca, dwa elementy podkreślane w dwóch pierwszych czytaniach, są zarazem podstawą wszelkiej duchowości chrześcijańskiej i drogą do Boga. Wzór tego mamy w samym mistrzu, Jezusie Chrystusie. Opisana dziś droga krzyżowa Chrystusa winna skłaniać nas do refleksji nad naszym chrześcijańskim życiem i nawróceniem.