Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

Niedziela Palmowa

17 kwietnia 2011

Mt, 21,1-11; Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14-26.66

Dzisiejsza niedziela zwana jest również Niedzielą Palmową, z racji wspominania wydarzenia triumfalnego wejścia Jezusa do Jerozolimy witanego entuzjastycznie przez tłumy. Każdy prorok Izraela, wcześniej czy później, przybywał do Jerozolimy, swoistego centrum świata, by obwieścić przesłanie Boga. Jezus, nie tylko prorok, ale syn Boga żywego, wjeżdża do Jerozolimy, aby dokonać dzieła wybawienia człowieka z niewoli grzechu. Z Jerozolimy wieść zbawcza ma dotrzeć do każdego z nas. Zastanawia to entuzjastyczne przyjęcie przez tłumy Jezusa u bram Jerozolimy, na obrzeżach miasta, a cztery dni później Jego ukrzyżowanie w samym mieście. Papież Benedykt XVI w swojej nowej książce, drugiej części monografii Jezusa z Nazaretu, zauważa, ze „tłum, który oddawał hołd Jezusowi na obrzeżach miasta, to nie ten sam, który później domagał się Jego ukrzyżowania. Prowincja uznała Jezusa, nie rozpoznała Go Jerozolima, odrzuciło Go Święte Miasto. Może być to dobra aluzja do naszej chrześcijańskiej wierności.