Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

Niedziela Objawienia Pańskiego

8 stycznia 2012

Iz 60,1-6; Ef 3,2-3,5-6; Mt 2,1-12
Dzisiejsza Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana w tradycji Trzema Królami, ma za zadanie podkreślenie faktu, że Zbawienie człowieka przez Boga w Jezusie Chrystusie jest skierowane do wszystkich ludzi wszystkich czasów. Owszem jest prawdą, że wieść ta wyszła z Izraela i stała się faktem w stajni betlejemskiej, w zapadłej wiosce Judzkiej, bo właśnie w ten sposób Bóg przygotował swoje przyjście na ziemię, wiążąc je z historią i kulturą Izraela, najbardziej podatną na głos Boga. Prawdę o wybraństwie Izraela i jego misji dla całego świata podkreśla dzisiejsze 1 czytanie: „Powstań, świeć Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pana rozbłyska nad tobą (…). I pójdą wszystkie narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu”. W czytaniu tym mowa jest również o prawdziwej mądrości, utożsamianej ze słynną mądrością wschodu, do której ze swymi bogatymi darami przychodzą najmożniejsi i najważniejsi królowie oraz mędrcy świata. Ewangelia streszcza to przesłanie w wydarzeniu przybycia trzech króli ze Wschodu prowadzonych przez gwiazdę (światło z góry) do stajni betlejemskiej, by tam pokłonić się i w ten sposób oddać hołd prawdziwej mądrości Bożej.