Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

Narodzenie św. Jana Chrzciciela

24 czerwca 2012

Iz 48,1-6; Dz 13,22-26; Lk 1,57-66.80
Św. Jan Chrzciciel ma w planach Bożych specjalną rolę do spełnienia, będąc heroldem przyjścia Syna Bożego i realizacji Jego dzieła zbawczego. O jego wielkości i specjalnym wybraniu przez Boga mówi dziś prorok Izajasz. W przedziwny sposób Jan towarzyszy zawsze Jezusowi od samego początku przygotowując Mu drogę. Najpierw pierwszy się rodzi zapowiadając swoim przyjściem nadejście Chrystusa, jako kogoś kluczowego dla realizacji Królestwa Bożego, o którym przez wieki wspominali prorocy. Następnie, spotyka się z Nim nad rzeką Jordan; udział chrztu Jezusa i rozpoczyna niejako Jego publiczna działalność, wskazując na Niego jako na prawdziwego baranka Bożego, który zgładzi grzechy świata. Wreszcie poprzedza Jezusa w swej śmierci męczeńskiej umierając za prawdę, kiedy wytknął władcy (Herodowi) nadużycie szóstego przykazania. Tym samym zapowiedział śmierć Jezusa, który tę prawdę przyniósł na świat stając się kryterium życia w Bogu. Tak Jan Chrzciciel stał się światłością dla pogan, aby Boże zbawienie dotarło aż do krańców ziemi”.