Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

Boże Ciało

22 czerwca 2014

Pwt 8,2-3.14-16; 1 Kor 10,16-17; J 6,51-58
Chociaż bezpośrednią przyczyną ustanowienia dzisiejszej uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwanej popularnie Bożym Ciałem, był słynny cud eucharystyczny w Orvieto (1263), który sprowokował papieża Urbana IV do jej proklamacji w 1264 roku, to jednak jej podstawy mamy w nauczaniu samego Jezusa. Jezus miał ustanowić swe Najświętsze Postaci w Wielki Czwartek, w dzień poprzedzajacy Jego śmierć na krzyżu, gdzie oddał Swe ciało i przelał Swoją krew. Wtedy, w Wielki Czwartek zostawił swoją obecność w ofiarowanym chlebie i winie zachęcając uczniów do ich spożywania na pamiątkę Jego śmierci zbawczej. W swojej eucharystycznej przemowie, którą zanotował Jan Ewangelista, uczył że w ten sposób ”jest On chlebem żywym, który z nieba zstąpił, a każdy kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Tym chlebem jest Jego Ciało za życie świata”. Naśladowcy Chrystusa mają karmić się tym duchowym pokarmem w ich wędrówce życia, bowiem wtedy dopiero mają gwarancję życia Bożego w sobie. Chrystus sam uczył: „Zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Albowiem, kto spożywa moje Ciało i pije moją krew, ma życie wieczne”. W ten sposób Pan karmi swój lud niczym Jahwe karmił lud Izraela manną podczas jego 40.letniej wedrówki przez pustynię.