Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

Boże Ciało

2 czerwca 2013

Spożywanie Ciała i Krwi Pańskiej daje nam dostęp do zbawienia, a właściwie przystęp do zbawczych owoców męki i śmierci Chrystusa, które On sam nazywa Nowym Przymierzem zbawczym zawartym w Jego krwi. Cóż bowiem mogą oznaczać słowa Zbawiciela w dniu swego pojmania, o których wspomina dziś św. Paweł: „Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: ‘To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę’. Podobnie skończywszy wieczerzę wziął kielich, mówiąc: ‘Ten kielich jest Nowym Przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę’. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańska głosicie, aż przyjdzie”. W dzisiejszej uroczystości główny akcent celebracji jest położony na naszym uczestnictwie w Eucharystii, która upamiętnia i aktualizuje wydarzenia zbawcze Chrystusa na nas. Taki jest sens chodzenia w każdą niedzielę do Kościoła, bo własnie w niedzielę centrum celebracji stanowi Euchasystia. Jezus w dzisiejszej Ewangelii pokazuje moc tego zbawczego chleba, zdolnego nakarmić każdego, kto na nią przyjdzie.