Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

8 niedziela zwykła, Rok C

3 marca 2019

Mdr 27,4-7; 1 Kor 15,54b-58; Łk 6,39-45
„Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże”, słyszymy w dzisiejszym refrenie psalmu 92, który Kościół przepisał na dzisiejszą niedzielę. Dobrze jest swoim pięknym i mądrym życiem, niczym pieśnią, mówić lub śpiewać, o dobroci i miłości Boga, można by parafrazować powyższe słowa. Autor Mądrości, Syrach, podaje kilka krótkich sentencji wyrażających potrzebę dobrego i mądrego życia; w rodzaju: „Jak o uprawie drzewa świadczy jego owoc, tak mowa o zamyśle serca człowieka”. Święty Paweł zachęca swoich odbiorców w Koryncie do wytwałości i niezachwiania, by zajmować się ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud ich nie pozostaje daremny w Panu. Jezus celuje wyjątkową przenikliwością w dawaniu mądrych rad życia: „Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie upadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela; lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, bedzie jak jego nauczyciel”. Następnie podaje krótkie sprawdziany pokory zachęcając, by najpierw korygowac siebie, zanim przejdzie się do krytyki innych; albo, by dobroci serca każdego człowieka szukać w jego czynach, tak jak rozpoznaje się dobre drzewo po jego dobrych owocach. „Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią usta”. Oto krótkie rady dla naszego życia największego boskiego nauczyciela, Jezusa Chrystusa.