Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

6 niedziela zwykła

16 lutego 2014

Syr 15,15-20; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37
Temat dzisiejszych czytań jest kontynuacją nauczania z poprzedniej niedzieli: przykazania mają swoje dopełnienie w nauce Chrystusa i Jego łasce. Jezus dziś mówi: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić”. Jezus Chrystus poprzez swoją zbawczą śmierć i zmartwychwstanie nadał ludzkiej egzystencji prawdziwy wymiar Bożego życia, nadając przykazaniom Starego Prawa nowego ducha miłości. Miłości, która jest potwierdzona krwią samego Boga, miłości która kosztuje, dlatego ma wartość. Jezus konkretnie pokazuje dziś na każdym przykazaniu, że jego zachowywanie zaczyna się w głębi serca każdego człowieka, a św. Paweł naucza, że jesli to serce jest odnowione mocą zbawczej ofiary Chrystusa, wtedy ukazuje się prawdziwa mądrość Boża, mająca swą pełną realizację w duchu miłości Boga i bliźniego. Dopiero ta potęga Ducha (miłości), która „przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego” gwarantuje wejście do królestwa Bożego.