Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

5 niedziela wielkanocna

18 maja 2014

Dz 6,1-7; 1 P 2,4-9; J 14,1-12
Św. Jan naucza nas dziś, że Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa, duchową budowlą, zbudowaną na żywym kamieniu węgielnym, jakim jest Jezus Chrystus umarły i zmartwychwstały. Był On wprawdzie odrzucony przez ludzi, ale jest od wieków wybranym i drogocennym u Boga. Teraz mając dostęp do Chrystusa, który jest „drogą, prawdą i życiem”, a do którego mamy przystęp we chrzcie, my sami mocą Ducha Świętego stajemy się jakby żywymi kamieniami duchowej świątyni, by „stanowić święte kapłaństwo, składać duchowe ofiary przyjemne Bogu, przez Jezusa Chrystusa”. Właśnie ten kamień węgielny stał się kamieniem upadku dla tych, którzy nie wierzą, zaś dla nas wierzących stał się on przyczyną przynależności do Kościoła, „wybranego plemienia, królewskiego kapłaństwa, świętego narodu, ludu Bogu na własność przeznaczonego”. Kościół ten na zewnątrz ma swoją strukturę hierachiczną podoporządkowaną służbie w miłości. Dzieje Apostolskie pokazują dziś pierwsze etapy jej formowania się: dwunastu biskupów (apostołów), siedmiu diakonów. Z czasem biskupi dobiorą sobie prezbiterów.