Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

33 niedziela zwykła

14 listopada 2021

Zapowiedź końca czasów jest tematem, który wiąże się z końcowymi niedzielami roku liturgicznego: 33 niedzieli zwykłej i Chrystusa Króla. Księga proroka Daniela zapowiada wystąpienie Michała archanioła, niebiańskiego opiekuna narodu wybranego. Podczas wielkiego ucisku, jakiego nie było, czciciele Boga będą mogli liczyć na ochronne zbawienie, podczas gdy pozostali bedą pozostawieni na wieczne odrzucenie. Wtedy „wielu z tych, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie”. Jezus Chrystus zdaje się potwierdzać te słowa, szczególnie te które dotyczą zbawionych. Po wielkim ucisku, „kiedy słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku”, wówczas narody ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy też aniołowie „zgromadzą swoich wybranych z czterech stron świata”. Zjawiska przyrody zapowiadające logiczne następstwo pór roku oraz rośliny wydające w swoim czasie pąki i owoce, mają być niechybnym zapewnieniem przychodzącego czasu końca świata. Tak to Jezus Chrystus dokonawszy swego dzieła zbawczego (ofiary) na krzyżu i „zasiadłszy po prawicy Boga”, króluje teraz jako Wieczny Arcykapłan, stając się dostępnym Zbawcą dla wszystkich pokoleń ludzkich. Szczęśliwy ten, kto skorzysta z tej Jego ofiary zbawczej.