Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

3 Niedziela Wielkiego Postu

27 marca 2011

Wyj 17,3-7; Rz 5,1-2.5-8; J 4,5-42

Po wyjściu z niewoli egipskiej zaczynają się pierwsze kłopoty Mojżesza. Lud Izraela pozbawiony dotychczasowego niewolniczego dostatku, zaczyna się burzyć i wystawiać Boga na próbę, już nie mówiąc o wierze Mojżesza. Wstawiennictwo tego patriarchy sprawia, że na pustyni z rozkazu Pana wytryska ze skały życiodajna woda, która zaspokoi pragnienie ludu. Ewangelia pokazuje nam, że tą życiodajną wodę daje nam dopiero Jezus, źródło łaski i życia wiecznego. On jest w stanie zaspokoić pragnienie ludzkiego serca umierając za grzechy świata. Co ciekawe, Jezus, który w dzisiejszej Ewangelii rozmawia z Samarytanką, daje do zrozumienia, że bliski mu jest los każdego człowieka, nie tylko wiernych z Izraela. Jego misja zbawcza jest powszechna, a kryterium staje się wiara i otwarte serce na Boga w Jezusie Chrystusie. Pamiętajmy o tym, idąc przez naszą wędrówkę do ziemi obiecanej w tym szczególnym czasie Wielkiego Postu.