Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

3. Niedziela Wielkanocna

14 kwietnia 2013

Dz 5,27-32.40-41; Ap 5,11-14; J 21,1-19
Cudowny połów ryb po zmartwychwstaniu Chrystusa oraz pytania o miłość Piotra w stosunku do Niego są potwierdzeniem powołania Kościoła Chrystusowego i piotrowej nad nim pieczy. Połów ryb dzięki interwencji Jezusa jest tu symbolem posłania apostołów w celu głoszenia królestwa Bożego jako podstawowego zadania Kościoła, co było już i jeszcze zostanie nie raz przypomniane w ewangeliach. Potrójne pytanie Jezusa o miłość oraz potrójny nakaz wypasania owiec jest pokazaniem w jakim duchu powinien on kierować Kościołem Chrystusowym. W tym akurat przypadku będzie mógł liczyć na ciągłe wsparcie pomocy Bożej, a może raczej będzie realizował plan Boga względem Kościoła, co oznaczają słowa: „Pójdź za mną!’”. Pierwsze czytanie unaocznia odważną i bezkompromisową postawę apostołów na początku działalności tego Koscioła, która wyraża się w zdecydowanej odpowiedzi apostołów na próby wstrzymania ich działalności ewangelizacyjnej przez autorytety żydowskiej świątyni: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”.