Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

28 niedziela zwykła

13 października 2013

2 Krl 5,14-17; 2 Tym 2,8-13; Łk 17,11-19
Tematem przewodnim dzisiejszych czytań jest wdzięczność Bogu za doznawane łaski. W pierwszym czytaniu uzdrowiony z trądu wódz syryjski Naaman chce podziękować prorokowi Elizeuszowi za łaskę uzdrowienia, lecz prorok nie chce przyjąć z jego rąk żadnej zapłaty, którą mu ofiarowywał. Ostatecznie Naaman zrozumiał, że najlepszą wdzięcznością będzie nawrócenie i wiara w Boga Jahwe, który przez proroka okazał mu łaskę uzdrowienia. Podobnie jest w przypadku jednego z dziesięciu trędowatych, samarytanina, który jako jedyny z wszystkich uzdrowionych mocą słów Jezusa zdobył się na to, by Mu podziękować. W obydwu przypadkach uzdrowionymi są obcokrajowcy, czyli nie-żydzi: syryjczyk i samarytanin. W ten sposób Jezus chce pokazać żydom, że obcokrajowcy potrafią docenić zbawcze plany Boga i w odpowiedzi na okazywane łaski uwierzyć w Jego Boskie posłannictwo. Historia chrześcijaństwa pokazała, jak prawdziwe były te intuicje Jezusa. Z dziejszych czytań płynie też nauka dla nas chrześcijan, by być wdzięcznym Bogu za Jego wielorakie łaski i doświadczenia, jakich doznajemy w życiu dzięki naszej wierze w Chrystusa. Być może niejeden tzw. poganin może nas tu miło zaskoczyć i zawstydzić.