Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

2 niedziela zwykła

20 stycznia 2013

Iz 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; J 2,1-11
Po okresie Bożego Narodzenia rozpoczyna się znów okres zwykły. Czytania niedzielne powracają do działalności publicznej Jezusa, którą zainaugurował Jego chrzest. Dziś Jezus jest wraz ze swoją Matką w Kanie Galilejskiej, by wyrazić swój szacunek dla instytucji małżeństwa i wzmocnić go swoją obecnością, ale również, by ukazać swoją relację do Kościoła w charakterze oblubieńczym. W perspektywie dzisiejszego pierwszego czytania o oblubieńczym charakterze relacji Boga do swojego ludu, Jezus jawi się jako nowy Oblubieniec Kościoła, Ludu Bożego, z którym zawrze całkiem nowe przymierze w stosunku do poprzednich. Jego nowość polega na tym, ze podczas gdy tamte były zrywane przez niewiarę i grzech, to to, z racji tego, że zostało zawarte w Jego odkupieńczej krwi, nigdy nie zostanie zerwane, bo zapadnie głęboko w sercach ludzi, nowych członków Kościoła. Oto co mówi na ten temat Izajasz: „ Nie będą więcej mówić o tobie ‘Porzucona’, a o krainie twej już nie powiedzą ‘Spustoszona’, ale raczej nazwą cię ‘Moje w niej upodobanie’, a krainę twoją ‘Poślubiona’. Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzyma męża”. Cudowna przemiana wody w wino może być zapowiedzią zbawczej krwi Chrystusa przelanej dla naszego zbawienia, która będzie stała za wodami chrztu świętego.