Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

2 niedziela zwykła

15 stycznia 2012

1 Sam 3,3b-10,19; 1 Kor 6,13c-15a, 17-20; J 1,35-42
Motywem dzisiejszych czytań jest temat powołania do służby Bogu w celu realizacji zamiarów Bożych. Mamy tu dwa przykłady tego powołania: w Starym Testamencie Bóg powołuje na swego proroka Samuela, przyszłego wielkiego męża stanu, który w przyszłości namaści dwóch pierwszych królów dla Izraela: Saula i Dawida; w Nowym Testamencie Jezus Chrystus powołuje swoich pierwszych apostołów, którzy staną się filarami przyszłego Kościoła: Piotra i jego brata Andrzeja. Paralelne zestawienie obydwu historii ma podkreślić wagę Jezusa, jako syna Bożego, z którego woli powoli zaczyna się realizować przyjście królestwa Bożego. Jezus, na równi z Bogiem Jahwe, powołuje ludzi do pełnienia przyszłej misji zbawczej. Powołanie Samuela dokonuje się w środowisku świątyni jerozolimskiej, z inicjatywy Boga Jahwe; powołanie na apostołów w środowisku Jana Chrzciciela, który miał rozpoznać w Jezusie Baranka Bożego gładzącego grzechy świata. W obydwu przypadkach chodzi tu o swoiste seminarium duchowne, gdzie rozpoznaje się wolę Bożą. Inicjatywa powołania w NT wychodzi od samego Jezusa, który swoją postawą i nauczaniem prowokuje zainteresowanie ich swoją osoba i pójście za Nim.