Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

2. niedziela wielkiego postu

16 marca 2014

Rdz 12,1-4a; 2 Tym 1,8b-10; Mt 17,1-9
U progu Wielkiego Postu Kościół przedstawia program, który pozwoli spotkać każdemu chrześcijaninowi Boga w Jezusie Chrystusie. Zawierają je czytania dzisiejszej niedzieli. Co ciekawe, program tem pokrywa się z propozycją papieża Franciszka, zamieszczoną w jego ostatniej Adhortacji Apostolskiej dotyczącej głoszenia Ewangelii. Chodzi o to, by ze spotkania z Chrystusem wynieść radość uczestnictwa w Bożej tajemnicy zbawienia, z którą następnie należy się dzielić z innymi. Najpierw, na wzór Abrama, należy wyjść ze swego dotychczasowego środowiska, w którym mało było doświadczenia Boga; wyjść w pełni zaufania Bogu (bo na Jego wezwanie z zapewnieniem przyszłości i błogosławieństwa) ze swego egoizmu, ograniczeń i upodobań, by móc się zmierzyć ze swymi słabościami i oddać woli Bożej. Następnie, idąc za zachętą św. Pawła, „wziąć udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga”. Wreszcie doświadczyć Jego obecności w Jezusie Chrystusie, podczas spotkania z Nim na górze Tabor, która staje się chwalebnym kluczem do zrozumienia Jego zbawczego dzieła na krzyżu. Takie spotkanie przeżywane podczas każdej Eucharystii, a szczególnie w okresie Wielkiego Postu, winno byc żródłem naszej prawdziwej radości.