Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

2 niedziela Bożego Narodzenia

2 stycznia 2011

Syr 24,1-2.8-12; Ef 1,3-6.15-18; J 1,1-18

Słowo wcielone wśród nas zamieszkało, tak refren psalmu resposoryjnego przypomina nam, że nie tylko jesteśmy w okresie Bożego Narodzenia, ale również, że to Boże narodzenie weszło na trwałe w treść naszego życia, by nas uświęcić i tak przybliżyć do Boga samego. Według św. Pawła, Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli. W podobny tonie wypowiada się dzisiejsza Ewangelii wg. św. Jana. Jezus Chrystus, słowo Boga i Boski Logos, staje się punktem odniesienia wszelkiego stworzenia: Ono było na początku wszystkiego, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Bóg w Jezusie Chrystusie stał się tym samym światłością prawdziwą oświecając lud kroczący w ciemnościach grzechu ku wyżynom nieba.