Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

2 niedziela Adwentu

5 grudnia 2010

Iz 11,1-10; Rz 15,4-9; Mt 3,1-12

„Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie”, oto słowa dzisiejszego Psalmu, służące do wyrażenia istoty czytań 2. niedzieli Adwentu. Pokrywa się on z przesłaniem poprzedniej niedzieli, która przypominała, że przyjście Jezusa zaprowadzi pokój, porządek i miłość w stworzeniu. Podkreśla to przede wszystkim pierwsze czytanie, mówiąc o Duchu Pana w jego sześciorakiej formie, który spocznie na wybrańcu Bożym pochodzącym „z pnia Jessego”. Św. Paweł poucza, że właśnie „to, co zostało niegdyś napisane, zostało napisane dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jakie niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa”. I tak, jak w czasach Jezusa, tym który przypominał o Jego przyjściu nawołując do nawrócenia był Jan Chrzciciel, tak w naszych czasach rolę tę pełni Kościół Chrystusowy i jego kapłani.