Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

2. Niedziela Wlk. Postu B

28 lutego 2021

Druga niedziela Wielkiego Postu przedstawia nam wydarzenie Przemienienia Jezusa na górze Tabor w obecności trzech wybranych uczniów, by w obliczu zbliżającej się męki Jezusa nie byli oni zgorszeni tym, co się wydarzy i by mogli widzieć te wydarzenia z perspektywy zbawczej, o której chodziło ich Mistrzowi. Całe opowiadanie występuje w perspektywie czytań mówiących o posłusznej Bogu ofierze Abrahama z jego jedynego syna Izaaka, który w ten sposób zapowiada ofiarę Jezusa Chrystusa. Podczas, gdy pierwsza ofiara z Izaaka została oszczędzona i zastąpiona baranem uwikłanym w zaroślach, to jednak druga ofiara z Syna Bożego odbyła się na krzyżu dla naszego zbawienia, tak że Jezus Chrystus stał się dla nas barankiem ofiarnym przyjętym przez Boga. To co łączy obydwa opowiadania, to wypełnienie woli Boga dla dobra ludzkości. Oszczędzony syn Izaak jest zapowiedzią ofiary Jezusa Chrystusa, który stał się prawdziwym barankiem ofiarnym darującym nam grzechy. Mówi o tym dzisiejsze drugie czytanie z listu Św. Pawła do Rzymian. Bóg w nagrodę za zaufanie Abrahama, który był w stanie ofiarować Mu swoją przyszłość w postaci ofiary swego jedynego syna, obiecuje mu liczne potomstwo i błogosławieństwo, które w sposób najpełniejszy zostało zrealizowane w ofierze Jezusa Chrystusa. Ono dopiero zagwarantuje całej ludzkości nowe niebo i nową ziemię, czyli przebywanie z Bogiem na wieki. Wybór trzech uczniów nie jest przypadkowy: Jakub Młodszy, Jan Apostoł oraz Piotr to filary nowopowstającej wspólnoty wierzących oraz najbliżsi współpracownicy Jezusa. Będąc ważnymi filarami przyszłego Kościoła są zarazem świadkami samego wydarzenia oraz spadkobiercami działań Boga względem swego ludu w Starym Testamencie, co symbolizuje obecność Eliasza (ogniskującego w sobie wszystkie proroctwa) i Mojżesza (zbierającego całe Prawo Boże). Tak więc Kościół jest spadkobiercą Bożych zbawczych interwencji w dzieje ludzkości, gdzie punktem kulminacyjnym jest ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu. Takie jest bogactwo przesłania Bożego płynące z czytań dzisiejszej niedzieli.