Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

19 niedziela zwykła C

11 sierpnia 2019

Mdr 18,6-9; Hbr 11,1-2.8-19; Łk 12,32-48
„Nie bój się mała trzódko”, mówi dziś Jezus do swojej gromadki apostołów niespecjalnie po ludzku przygotowanych do zadania głoszenia królestwa Bożego. Gdy się weźmie pod uwagę dzieło, które zostawili po sobie, a które oglądamy dziś po wiekach, musimy zdać sobie sprawę jak wielką wiarę musieli oni mieć zawierzając we wszystkim Jezusowi. Tym bardziej, że pouczenia Mistrza wcale nie dotyczyły polegania na ich mądrości i zaradności, choć na pewno i te są ważne. Raczej Jezus przygotowuje ich na całkowite zawierzenia temu, co przez nich zdziała Duch Święty. „Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie nieszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb, tam będzie i serce wasze”. Krótko mówiąc, trzeba położyć całą ufność w Bogu, a wszystko inne zostanie przydane. Oto tajemnica skutecznego szerzenia królestwa Bożego przez apostołów; oto również tajemnica skutecznej ewangelizacji Kościoła we współczesnym świecie. „Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci; aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie”. Trzeba być nieustannie w pogotowiu na chrześcijańską reakcję wobec wyzwań współczesności, by w każdej chwili móc stanąć w obecności Pana bez zażenowania i rozterki. Służba innym, jak Chrystus jest gotowy służyć swoim wybranym, przygotowanym sługom, jest znów przykładem nieustannego oczekiwania na przyjście królestwa Bożego. Wydaje się aż niewiarygodne, że taka postawa bazuje głównie na filarze wiary, która może czynić istne cuda, bo istnienie współczesnego Kościoła głoszonego przez wiarę apostołów jest swoistym cudem Boga. O tej wierze i jej skuteczności w historii narodu wybranego mówi dziś św. Paweł: „Wiara jest gwarantem tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy”, a które świadczą o Bogu i Jego skutecznym działaniu w świecie. Oto lekcja płynąca z czytań dziejszej niedzieli.