Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

1. niedziela wielkiego postu

9 marca 2014

Rdz 2,7-9.3,1-7; Rz 5,12-19; Mt 4,1-11
Za nami już Środa Popielcowa, poprzez którą weszliśmy kolejny raz w liturgiczny okres Wielkiego Postu. Okres ten ma na celu przygotowanie nas do głębszego przeżywania Świąt Wielkanocnych, by docenić Chrystusowe dzieło zbawienia. Czytania dzisiejszej niedzieli przypominają prawdę o pięknie i dobru stworzonego przez Boga świata, a w nim człowieka, skupiając się jednak na tajemnicy istniejącego w nim grzechu i zła. Autor Księgi Rodzaju pokazuje, że problem tkwi w ludzkim sercu, które nie chce wsłuchiwać się w wolę Bożą. Drzewo poznania dobra i zła, jakie znalazło się w raju, jest symbolem wolnej woli człowieka, która może opowiedzieć się za Bogiem, albo przeciw Niemu. Niestety człowiek nie zdaje egzaminu z wolnej współpracy z Bogiem i sam stawia się w miejsce Boga. Wtedy zaczyna się dramat człowieka, który popada w grzech. Następne czytania pokazują jednak błogosławieństwo przyjścia na świat Jezusa Syna Bożego, który przynosi usprawiedliwienie, czyli łaskę zbawienia. W dzisiejszej Ewangelii Jezus przechodzi zwycięsko próbę pokonania złego, której nie podołali nasi pierwsi rodzice. Próba ta skończy się ostatecznym zwycięstwem Jezusa na krzyżu, w tajemnicy Wielkanocy.