Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

1. Niedziela Wielkiego Postu

26 lutego 2012

Rdz 9,8-15; 1P 3,18-22; Mk 1,12-15
Niedzielą dnia dzisiejszego wchodzimy w długi okres Wielkiego Postu. Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o okres zwany wielkim w charakterze poszczenia, poprzez który Kościół przygotowuje się na wielkie wydarzenia chrześcijaństwa: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ewangelista Marek zauważa, że Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby Ten przez 40 dni, pośród dzikiej zwierzyny będąc kuszony przez szatana, przygotował się do swej publicznej działalności, a przez nią do wydarzeń zbawczych. W wyniku tych rekolekcji na pustyni Jezus wsłuchując się w głos swego Ojca będzie mógł zacząć głosić Królestwo Boże i nawoływać ludzi do nawrócenia i wiary w Ewangelię. Postawą tą, sam daje przykład wszystkim swoim naśladowcom, jak przygotować się do przyjęcia orędzia zbawczego, które zostanie ogłoszone podczas świąt paschalnych. Św. Paweł przypomina, że wydarzenia paschalne Chrystusa sprawiły, że nasze grzechy zostały odpuszczone i w Chrystusie otrzymaliśmy usprawiedliwienie i pojednanie z Bogiem. W wodach chrztu, prawdziwego potopu łaski Bożej, otrzymujemy przystęp do zbawienia i spełnienie obietnic prawdziwego przymierza Boga z ludźmi.