Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

1 Niedziela Wielkiego Postu

13 marca 2011

Rdz 2,7-9.3,1-7; Rz 5,12-19; Mt 4,1-11

Początek okresu Wielkiego Postu przynosi nam przypomnienie podstawowych prawd wiary: o dobroci stworzenia, a w nim człowieka, jako jego korony, o grzechu, o zbawieniu w Chrystusie i nowym życiu łaski. Św. Paweł zestawia grzech pierwszego człowieka, Adama, który przyniósł śmierć na wszystkich ludzi, z łaską Jezusa Chrystusa, drugiego Człowieka, który przynosi usprawiedliwienie z grzechów całego rodzaju ludzkiego, konkludując: „Jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy stali się sprawiedliwymi”. Ewangelia zwraca uwagę na Jezusa, który na początku swej publicznej działalności udaje się na pustynię, symboliczne miejsce zamieszkiwane przez diabła, aby go pokonać nie ulegając jego pokusom. W ten sposób autor chce zaznaczyć, że Jezus ma władzę nad złym, którego pokona ostatecznie na krzyżu.